SR08 Tiesňavou Piecky
Podlesok - Píla - Piecky - Pod Vtáčím hrbom - Podlesok

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000

    Poloha: Slovenský raj (sever) - západná časť.
    Východiskový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko.
    Cieľový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko.
    Časový rozvrh: Podlesok - Píla 1h 00“ - Suchá Belá-vrch 2h 00“ - Pod Vtáčím hrbom 0h 30“ - Nad Podleskom 0h 30“ - Podlesok 0h 30“

    Spolu: 4 hodiny 30 minút
    Prevýšenie: 409 m
    Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a.s., Harmanec.
    Sprievodca: Slovenský raj - Južný Spiš, edícia S batohom po Slovensku, Dajama, Bratislava.


    Náročnosť: Stredne náročná okružná túra. Exponované úseky v tiesňave Piecky sú zabezpečené technickými pomôckami a vyžadujú si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Úvod a záver trasy vedú pohodlným terénom po lesných cestách a chodníkoch. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá.

    Základná trasa: Túra umožňuje spoznať jednu z dvoch západne ležiacich tiesňav Slovenského raja. V úvode vedie širokou riečnou dolinou potoka Veľká Biela voda, krátko aj kaňonovitým úsekom. Najatraktívnejšou, avšak zároveň aj najnáročnejšou časťou túry je výstup tiesňavou Piecky, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Prechod tiesňavou zabezpečujú rebríky, stúpadlá a reťaze.
    Na začiatku trasa vedie po zelenej značke (5724) nenáročným terénom do doliny Veľkej Bielej vody. Od autokempingu v Podlesku (550 m) sa vydáme západným smerom popri oplotení. Neskôr chodník pokračuje lesom popri potoku. V krátkom zúžení doliny Veľkej Bielej vody prejdeme cez kaňonovitý úsek Tesnina zabezpečený technickými pomôckami. Okolo rekreačných objektov vyjdeme doprava na asfaltovú cestu, až sa dostaneme do osady Píla (581 m).
    Na rázcestí opustíme dolinu a pokračujeme doľava na žltú značku (8890), ktorá nás privedie do tiesňavy Piecky. Chodníkom popri potoku vystúpime najprv mierne hore širšou Bielou dolinou. Pri najbližšom rozvetvení odbočíme doľava do doliny Stredné Piecky, kde sa začína náročný výstup tiesňavou. Najprv prejdeme cez mohutný Veľký vodopád. Pokračujeme riečiskom cez Kaskády k ďalšiemu rozvetveniu menších dolín, odkiaľ sa vydáme hore a doprava cez Terasový vodopád. Pôjdeme riečiskom, neskôr vystúpime strmo hore svahom na zvážnicu. Pokračujeme doľava a po nenáročne traverzujúcej lesnej ceste prídeme k rázcestiu Suchá Belá-vrch (959 m).
    Pokračujeme Glackou cestou (žltá značka) po okraji krasovej planiny Glac. Táto trasa v minulosti ako obchodná tepna spájala Gemer so Spišom. Nenáročný zostup lesnou Glackou cestou vedie k rázcestiu Pod Vtáčím hrbom (915 m).
    Pokračujeme po červeno značkovanej Glackej ceste (0911). Pohodlný zostup popri rázcestí Nad Podleskom (700 m) zakončíme v stredisku Podlesok.

    Varianty: Návrat do strediska Podlesok možno spestriť občerstvením a prehliadkou kartuziánskeho kláštora v Kláštorisku. Na rázcestí Pod Vtáčím hrbom odbočíme doprava a červenou značkou (0911) pohodlne zostúpime do Kláštoriska (744 m). Ak sa z neho chceme čo najkratšou cestou dostať do osady Podlesok, musíme sa vybrať po zelenej značke (5726) cez Hrdlo Hornádu (spolu: 5h 00“).

Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy