SR09 Tiesňavou Veľký Sokol
Podlesok - Píla - Veľký Sokol - Glac - Pod Vtáčím hrbom - Podlesok

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000

    Poloha: Slovenský raj (sever) - západná časť.
    Východiskový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko.
    Cieľový bod: Podlesok, zastávka SAD, parkovisko.
    Časový rozvrh: Podlesok - Píla 1h 00“ - Veľký Sokol-ústie 0h 30“ - Glacká cesta 2h 30“ - Glac 0h 15“ - Malá poľana 0h 30“ - Suchá Belá-vrch 0h 30“ - Pod Vtáčím hrbom 0h 30“ - Podlesok 1h 00“

    Spolu: 6 hodín 45 minút
    Prevýšenie: 440 m
    Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a.s., Harmanec.
    Sprievodca: Slovenský raj - Južný Spiš, edícia S batohom po Slovensku, Dajama, Bratislava.


    Náročnosť: Náročná okružná túra s dĺžkou 21 km a exponovaným výstupom cez tiesňavu, ktorý zabezpečujú rebríky, stúpadlá, reťaze a mostíky. Vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Výstup je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Úvod a záver trasy vedú pohodlným terénom väčšinou po lesných cestách. Trasa je dobre značkovaná, zvýšenú pozornosť treba venovať častej zmene farby turistických značiek.

    Základná trasa: Výlet patri medzi veľmi atraktívne, avšak zároveň dosť náročné trasy. Umožňuje spoznať rozmanitosť viacerých zákutí Slovenského raja. V úvode prechádza veľkou časťou širokej riečnej doliny Veľkej Bielej vody. Najatraktívnejšou a najnáročnejšou časťou túry je výstup najdlhšou tiesňavou Slovenského raja - tiesňavou Veľký Sokol, fascinujúcim terénom cez viacero vodopádov a kaskád, ktoré sú súčasťou národnej prírodnej rezervácie Sokol.
    Trasa v úvode vedie po zelenej značke (5724) západným smerom, neskôr smer zmení na juhozápadný a vstúpi do doliny Veľkej Bielej vody. Začneme pri autokempingu v Podlesku (550 m), prejdeme okolo oplotenia a neskôr lesným chodníkom popri potoku. V krátkom zúžení doliny zdoláme kaňonovitý úsek Tesnina zabezpečený technickými pomôckami. Prejdeme okolo rekreačných objektov a vydáme sa hore a doprava na asfaltovú cestu vedúcu do osady Píla (581 m).
    Od rázcestia pokračujeme po zelenej značke, poľnou cestou popod les prídeme k horárni. Na rázcestí Veľký Sokol-ústie (610 m) odbočíme z doliny doľava na žltú značku (8772), ktorá vedie do tiesňavy Veľký Sokol.
    Po rozvetvenie dolín pôjdeme pohodlnou lesnou cestou popri potoku. Asi po 1h 30“ (pri najbližšom rozvetvení) odbočíme doľava do riečiska, kde sa začína exponovaný prechod tiesňavou. Čoraz strmším stúpaním brehmi potoka a riečiskom sa dostaneme do zúženia (Kamenné vráta), pričom využijeme viaceré technické pomôcky. Minieme niekoľko vyvieračiek a prekonáme Malé kaskády a Malý vodopád. Neskôr zdoláme Veľké kaskády a Veľký vodopád. Po mostíku ponad vodopád prejdeme do rozšírenia tiesňavy. Pokračujeme riečiskom do jej záverečného zúženia - do Rothovej rokliny. V závere tiesňavy odbočíme od potoka doľava a krátkym strmým výstupom cez les prídeme k rázcestiu Glacká cesta (899 m).
    Pokračujeme doľava lesnou Glackou cestou po červenej značke (0910). Prechod lúčnym a lesným prostredím planiny Glac patrí k príjemným a oddychovým častiam túry. Glacká cesta v minulosti slúžila ako obchodná cesta a pôvodne spájala Spiš s Gemerom. Stúpanie lesom na okraj planiny sa končí na lúke pri rázcestí Glac-bývalá horáreň (990 m), odkiaľ pôjdeme po červenej značke pohodlne ďalej zalesnenou časťou krasovej planiny k rázcestiu Malá poľana (990 m).
    Pokračujeme modrou značkou (2829) lúčnym prostredím planiny k rázcestiu Glac-Malá poľana (992 m). Pred nami sa otvorí pekný výhľad na Havraniu skalu. Ďalej pôjdeme modrou značkou po úzkej asfaltovej ceste vedúcej cez les k rázcestiu Suchá Belá-vrch (959 m).
    Prejdeme na žltú značku (8890) a pohodlne klesneme ešte vždy lesnou Glackou cestou k rázcestiu Pod Vtáčím hrbom (915 m).
    Pokračujeme doľava červenou značkou (0911). Zostup vedie okolo rázcestia Nad Podleskom do strediska Podlesok, kde nám po tejto náročnej túre dobre padne občerstvenie.

Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy