Slovenský raj - Spišský Štvrtok - Gotický kostol s kaplnkou