Slovenský raj - Podlesok - Otvorenie letnej turistickej sezóny